Martin Varrand, digiturunduse spetsialist.

Asukohapõhised ettevõtted nagu poed, restoranid, juuksurid ja teised väikeettevõtted, on pidevalt küsimuse ees, kuidas ettevõtte ümbruses olevaid inimesi enda juurde meelitada. Tihti pole ettevõtjal piisavalt teadmisi digiturunduse võimalustest, mistõttu kasutatakse traditsioonilisi reklaamkanaleid nagu erinevad voldikud, reklaam kohalikus ajalehes või raadios. Lõppeesmärk on aga kõigil sama: kutsuda inimesi enda juurde ostma. Tänaseks on tarbijaskond liikunud ajaleheveergudelt internetti ning suurem osa neist on aktiivsed kasutajad sotsiaalmeedias.

Ole seal, kus on Sinu kliendid

Rääkides sotsiaalmeedia kanalitest, on Eestis neist populaarseim siiani Facebook. Eestis kasutab Facebooki üle 600 000 inimese ning 80% neist kasutab Facebooki regulaarselt oma nutiseadmes. Kõik need inimesed on ka Facebooki reklaamide tarbijad. Tänaseks ilmselt pole need numbrid enam kellelegi üllatuseks, kuid reklaamvõimalused, mida Facebook nende inimesteni jõudmiseks pakub, on.

Facebook’is on enda nähtavaks tegemiseks kaks võimalust:

  1. Huvitava ja kvaliteetse sisuhalduse ja orgaaniliste postituste abil oma fännideni/klientideni jõudmine
  2. Tasuliste reklaamidega oma sihtrühmani jõudmine

 

Pikemaajalist Facebookis turundamise strateegiat planeerides, võiks kasutada mõlemat kombineeritult.

Reklaam Facebookis

Facebooki reklaamide edu mõõdetakse tihti kahe parameetri abil: klikkide arv reklaamil ja inimeste arv, kelleni reklaam on jõudnud. Nende kahe arvu suhte abil arvutab Facebook välja ühe kliki hinna. Mida madalam on kliki hind, seda suurem huvi on inimestel konkreetse reklaami vastu. Kogenumad kampaanialoojad on reklaamitava ettevõtte kodulehele seadistanud ka Facebooki reklaamide rakenduse, mis aitab mõõta reklaamide otsest tulemuslikkust, ehk kas Facebooki reklaam täitis eesmärki. Seda saab mõõta muidugi vaid siis, kui reklaamil on mõõdetav eesmärk – suunata inimene sooritama ostu või panna tegema mõnd muud soovitud tegevust.

Kuna reklaamkampaania on paremini sihitud, on see ka kuluefektiivsem ehk samade tulemuste saavutamiseks kulub eelarvet vähem.

Mida tavaliste Facebooki reklaamidega ei saa, on garantii. Nii Facebookis turundades, kui ka paljudes teistes keskkondades reklaamides pole kunagi garanteeritud, kui head tulemused investeeritud raha eest saab. Me ei tea, kui paljude inimesteni meie reklaam jõuab ning kui palju kordi ühele inimesele reklaami keskmiselt näidatakse . Lisaks sellele on veebiturundajad murdnud pikalt pead küsimuse üle: kuidas veebireklaamiga jõuda nii kaugele, et potentsiaalne klient füüsiliselt kohale tuua? Veelgi tähtsam on see küsimus tänapäeval just sotsiaalmeedia turunduse puhul.

Auhindu võitnud Facebooki reklaamlahendus nüüd ka Eestis

Asukohapõhise reklaammudeli, Facebook Wizardiga, oleme leidnud lahenduse kõigile ülaltoodud probleemidele. Veel enam, antud süsteem (GotU) võitis just äsja Facebookilt turunduspartnerite auhinna kategoorias „Real Results“ ehk reaalsed tulemused kliendile.

Tuues reaalset tulemust

Facebook Wizardi erinevus tavalise Facebooki reklaamplatvormi vahel on unikaalne ja innovaatiline algoritm. Mõõdikud nagu klikkide arv või reklaami näitamiste arv ei tähenda ettevõtte jaoks veel tulemust. Ettevõtjat huvitab reaalne tulemus, ehk uute klientide arv.

 

Facebooki kampaania edukuse tagab Wizardi nii, et aitab ettevõtte reklaamil jõuda kliendini kindlaks määratud ulatuse ja korduste arvuga ning seda kindlaks määratud ajas ja rahasummas. Veel enam, Facebook Wizard laseb reklaami sihtida inimestele, kes reaalselt viibivad ettevõtte teenindusraadiuses, mis tähendab, et kasutades inimeste telefonis olevat GPS-süsteemi, jõuab reklaam inimeseni, kes asuvad Sinu ettevõttele lähedal.

 

Kõikide oluliste tegurite (õige korduste arv, kindel ajaperiood 2-4 nädalat ja asukohapõhine sihtimine) koosmõjul paneb reklaam inimesed reaalselt tegutsema ehk Sinu ettevõtet külastama. Reklaami eesmärkide seadmine käib lihtsalt:

 

  1. Vali asukoht ja raadius, kus soovid reklaami näidata
  2. Vali demograafiliste parameetrite alusel sihtrühm, kellele reklaami näidata
  3. Vali inimeste arv, kelleni soovid jõuda
Postituse märksõnad:

Seotud artiklid